Lessen

!!! HUIDIGE CURSUS !!!

               INFO

                                                                                       

Voor de start van de cursus krijgen jullie een lesschema zodat jullie weten welke lessen op welke data worden gegeven. Om de 2 of 3 lessen wordt een nieuwe figuur aangeleerd, naargelang de noden van de groep. 


Enkel inschrijven en dansen met vaste partner, zonder uitzondering!!!!DAGEN EN UREN PER LOCATIE:


           

Maandag


CC De Factorij (zaal chantraine)

Willem Lambertstraat 10

1930 Zaventem

parking (Keibergstraat)


19.00 tot 20.00 beginners


(let op :deze locatie is beschikbaar vanaf oktober)

________________________________


Woensdag:

 

Zaal achter café de Krekel         

  Dorp 65                                        

  2820 Bonheiden                         


  19.15 tot 20.15 semi

  20.15 tot 21.15 gevorderen

  21.15 tot 22.15 beginners

________________________________

 

Vrijdag:


Bodyworld                                   

 Tinstraat 42                                 

 2580 Putte                                   


 19.15 tot 20.15 semi

 20.15 tot 21.15 gevorderen

 21.15 tot 22.15 beginners       

 ________________________________

 

Zondag:

De Sporthal                                 

  Sportlokaal                                  

  Lostraat 48a                                

  2220 Heist-op-den-Berg


  13.00 tot 14.00  semi

  14.00 tot 15.00  gevorderden

  15.00 tot 16.00  beginners

____________________________


OEFENAVONDEN:


Er zal af en toe een oefenavond worden ingepland. Hiervoor gelden dezelfde regels en uren als voor de lessen. Jullie kunnen die avonden dus met je vaste lespartner op je gekozen lesniveau en dus -uur komen oefenen wat we in de lessen geleerd hebben.


PRIJS:


75 euro per persoon


INSCHRIJVING PER KOPPEL EN VIA MAIL:


 Inschrijven per koppel en via mail naar het volgende mailadres: salsagozza@gmail.com


De mail voor inschrijving dient volgende gegevens te bevatten van jezelf en je danspartner:

- Naam en voornaam 

- Voorkeur van het niveau waarop jullie willen deelnemen

- Telefoonnummer, mailadres en toestemming tot het gebruik van deze gegevens voor contact tracing (voor zover dit nog nodig zal zijn).


Wie was ingeschreven in de vorige cursussen in de corona-periode dient telefoonnummer, mailadres en toestemming niet opnieuw te bezorgen.


Het lidgeld breng je cash en gepast mee bij de eerste les in een gesloten enveloppe met je naam erop genoteerd.


AANDACHTSPUNTEN:


- Enkel inschrijven met vaste danspartner. 

- Ben je ziek, dan kom je niet.

- Wacht buiten tot dat jouw les start en de vorige groep de zaal heeft verlaten.

- Respecteer de coronamaatregelen.

- Verlaat de zaal onmiddellijk bij het einde van de les.

- Ontsmet je handen bij het betreden van de zaal.


MEER DETAILS:


Iedereen dient bij het einde van de les onmiddellijk de zaal te verlaten, waarna de volgende groep kan binnenkomen. Beide groepen dienen afzonderlijk binnen en buiten te wandelen zodat er geen contact tussen beide ontstaat.


Mensen die tot een verhoogde risicogroep behoren, raden we aan om hun eventuele deelname eerst met de huisarts te bespreken.


Ben jij of iemand in je naaste omgeving ziek, blijf dan thuis gedurende 7 dagen en contacteer de huisarts en uiteraard je danspartner.


Bij inschrijving dien je je contactgegevens te bezorgen en je toestemming te geven om deze te kunnen gebruiken voor de door de overheid georganiseerde contact tracing ingeval van besmetting. Deze gegevens worden bewaard conform de GDPR wetgeving en zullen voor geen enkel ander doel worden gehanteerd noch vrijgegeven.


Respecteer de maatregelen van Bodyworld, De Krekel, De Sporthal en CC De Factorij wat betreft toiletgebruik en drankconsumptie
           LESDAGEN:


MAANDAG  19.00 tot 20.00 beginners
WOENSDAG


   19.15 tot 20.15  semi

   20.15 tot 21.15  gevorderen

   21.15 tot 22.15  beginnersVRIJDAG


  19.15 tot 20.15  semi

  20.15 tot 21.15  gevorderden

  21.15 tot 22.15  beginners
ZONDAG

 

13.00 tot 14.00  semi

14.00 tot 15.00  gevorderden

  15.00 tot 16.00  beginnersBody-World

Tinstraat 42

2580 Putte

De Sporthal 

Lostraat 48a

2220 Heist o.d Berg

CC De Factorij 

(zaal chantraine)

Willem Lambertstraat 10

1930 Zaventem

parking (Keibergstraat)

De krekel

Dorp 65

2820 Bonheiden

SALSAGOZZA


"Bij Salsagozza mag het dan ook allemaal iets gekker en losser zijn, het gaat er uiteindelijk om niet enkel de salsa te leren maar ook echt het plezier te beleven waar deze dans voor staat en te proeven van de rijke salsacultuur."

                CONTACT  Onze Facebookpagina


Email:salsagozza@gmail.com

GSM: 0032484763515


© Copyright. All Rights Reserved.

ONZE LOCATIES


CC De Factorij 

(zaal chantraine)

Willem Lambertstraat 10

1930 Zaventem

parking (Keibergstraat)Bodyworld 

Tinstraat 42 

2580 PutteDe Sporthal (sportlokaal)

Lostraat 48a

2220 Heist-op-den-Berg
De Krekel

Dorp 65

2820 Bonheiden